เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "Mini Tip. ทำ FlashDrive ให้บูตได้" ถึงเพื่อน