บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "วิธีซ่อนและป้องกันไดร์(ต่างๆ) ฉบับ Registry" ถึงเพื่อน