บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "การติดตั้ง Hard disk แบบ Serial ATA ใน Windows 2000 / Windows XP" ถึงเพื่อน