บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "ช่วยด้วย ช่างคอมลงโปรแกรมให้ใหม่แต่ไม่ได้เก็บไฟล์เอกสารไว้ให้ จะกู้คืนได้อย่างไร" ถึงเพื่อน