บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "สงสัยว่าต่างกันไงระหว่าง Intel® Core™2 Duo กับ Intel® Core™ Duo " ถึงเพื่อน