เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "จะเปลี่ยน Fat32 ไปเป็น NTFS ทำไงครับ " ถึงเพื่อน