บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "คอมชอบค้างครบ ท่านผู้รู้ช่วยเข้ามาดูหน่อย รายละเอียดด้านในครับ " ถึงเพื่อน