เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "Yaris งามๆกับเครื่องเสียง 3 แสนเอามาให้ชมครับสวยดี" ถึงเพื่อน