เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "รบกวนท่านผู้รู้ คอมฯขึ้น Error อย่างนี้ตอนเปิดเครื่องหมายความว่ายังไงหรือครับ !" ถึงเพื่อน