เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "อยากใช้ ฮาร์ดดิสก์ ร่วมกัน 2 ตัว ถ้าตัวหนึ่งพังให้ใช้อีกตัวทำไงคับ" ถึงเพื่อน