เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "เสียบ flash drive แล้วติด trojan มีอาการหลายอย่างครับ รบกวนเพื่อน ๆ ช่วยด้วยครับ" ถึงเพื่อน