บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "อยากทราบวิธีแพทซ์เกมผ่าน http ครับ" ถึงเพื่อน