เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "ลง centOs ไม่ได้ครับ" ถึงเพื่อน