บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "ทำ ClarkConnect 4.2 Ent sp1 ให้เป็น syslog-ng server ตาม พรบ(ตอนที่ 1)" ถึงเพื่อน