บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคอมจะถามครับ" ถึงเพื่อน