บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "มีปัญหากะ SF ครับ มันกระตุกตอนเริ่มเกมส์" ถึงเพื่อน