เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "ว่าจะทำนานแล้ว...ขอโชว์หน่อย Spec แรงระดับ vga 9800 GTS ram G-skill โอ้ยก้อด" ถึงเพื่อน