เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "1 คนต่อ 1 ลูก ปรับความเร็วได้เองไม่จำกัด 600 – 700 รับ 8 ที่ครับ " ถึงเพื่อน