เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "Squid 2.7 วันนี้มีใครเก็บ Youtube ได้บ้างครับ" ถึงเพื่อน