บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "ขอโปรแกรม Handycafe เวอร์ชั่นล่าสุด+crack+คู่มือไทยหน่อยครับ " ถึงเพื่อน