บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "ภาพการติดตั้งระบบ WI-FI Mesh ทั้งระบบให้กับโรงเรียนเก่าแก่กว่า 100 ปี อัสสัมชัญ" ถึงเพื่อน