บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "CC4.3 วิธีรวมสายเน็ต 2 เส้น หรือมากกว่า เป็นเส้นเดียว" ถึงเพื่อน