บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "ฟังและดูครับ ภูมิใจมากๆกับคนที่รักพ่อหลวงและแผ่นดินไทย" ถึงเพื่อน