บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "Harddisk Diskless , Harddisk No hdd ที่เหมาะกับระบบ Diskless ในแบบ"พอเพียง"" ถึงเพื่อน