บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "เกมส์ย้อนยุค ไปสมัยเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ถ้านึกถึงสมัยเด็กๆ ล่ะนี่เลย" ถึงเพื่อน