เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "ถ้าใช้Wireless wrt54GL+dd-wrt ต่ออจาก cc4.3 เราจะจำกัดจำนวนผู้ใช้wirelessอย่างไร" ถึงเพื่อน