บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "ไฟดับแล้ว Server เป็นงี้ครับ" ถึงเพื่อน