เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "ไฟดับแล้ว Server เป็นงี้ครับ" ถึงเพื่อน