เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "Ghost ไม่ได้อะคับช่วยดูหน่อย" ถึงเพื่อน