เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "ช่วยด้วย! เกี่ยวกับ Diskless ที่มหาลัย ครับช่วยที" ถึงเพื่อน