บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "ช่วยด้วย! เกี่ยวกับ Diskless ที่มหาลัย ครับช่วยที" ถึงเพื่อน