บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "มีร้านไหน เข้า เกมส์ ฟรีสไตร์ ไม่ได้ บ้างไหม ครับ " ถึงเพื่อน