บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "//--- HEHA~RO สำหรับคนเกลียดบอทโปร ติดตั้ง Vangruad จากต่างประเทศ 01/07/54 ---\\" ถึงเพื่อน