บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "เพื่อนๆ ครัยใช้ Ubuntu Server อยู่บ้างครับ" ถึงเพื่อน