เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "เพื่อนๆ ครัยใช้ Ubuntu Server อยู่บ้างครับ" ถึงเพื่อน