บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "เราจะต่อเน็ตจาก Chillispot Server ทาง Text Mode แบบ Always on ได้อย่างไรครับ ?" ถึงเพื่อน