บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "อยากอัพเป็นระบบ Diskless ต้องอัพสเปคคอมอะไรเพิ่มบ้าง ช่วยบอกทีคับ" ถึงเพื่อน