เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "OBM โปรแกรมทำ Diskless รองรับ windows7 + คู่มือ diskless" ถึงเพื่อน