บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "OBM โปรแกรมทำ Diskless รองรับ windows7 + คู่มือ diskless" ถึงเพื่อน