บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "--->>>เมื่อก่อนเพื่อนชอบเรียก"อีอ้วน"เเต่เดียวนี้นะ....<<<---" ถึงเพื่อน