บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "สอบถามเรื่องลิงค์โหลด Squid NT Siamcafe Edition ยังใช้ได้อยู่ไหมครับ" ถึงเพื่อน