เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ " หัวข้อ ไอทีจีเนียส เปิดอบรมหลักสูตรประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558" ถึงเพื่อน