เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "ไอทีจีเนียส เปิดอบรมหลักสูตรทำเว็บไซต์เบื้องต้น เดือน มี.ค. - เม.ย. 58" ถึงเพื่อน