เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "ไอทีจีเนียส เปิดอบรมหลักสูตร เขียนเว็บไซต์เบื้องต้น เดือนเมษายน 58" ถึงเพื่อน