เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "วิธีเปิด-ปิด และเปลี่ยนเสียงคำสั่งต่างๆในคอมพิวเตอร์ของเรา" ถึงเพื่อน