เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "วิธีตัดและแบ่งคลิปวีดีโออย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Format Factory " ถึงเพื่อน