บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "วิธีตัดและแบ่งคลิปวีดีโออย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Format Factory " ถึงเพื่อน