เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "มาดูวิธีตั้งเวลา Shutdown คอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้โปรแกรมเสริม แต่ทำได้จริงนะ" ถึงเพื่อน