บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "วิธีทำตัวหนังสือให้นูนสวยอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Photoshop" ถึงเพื่อน