เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "รับสมัคร นักศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ เด็กฝึกงาน ฝึกงานเกี่ยวกับ " ถึงเพื่อน