บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ส่งหัวข้อ "การ Format NTFS กับ FAT32 ต่างกันอย่างไร" ถึงเพื่อน