เปิดรับสมัครสมาชิก webboard ตามปกติแล้วครับ

ส่งหัวข้อ "การ Format NTFS กับ FAT32 ต่างกันอย่างไร" ถึงเพื่อน