บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ผู้เขียน หัวข้อ: 2R Live Support บริการใหม่จากเรา สะดวกและรวดเร็ว,สามารถให้บริการได้ทันใจ!  (อ่าน 6686 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Admin!

  • อยู่ใต้ฟ้าอย่าท้าฝน เกิดเป็นคนอย่าท้ากรรม !
  • admin
  • ********
  • กระทู้: 4182
  • Reputation: 101
  • เพศ: ชาย
  • สัจจะคือคำขาด
    • http://www.siamcafe.net


สะดวกและรวดเร็วให้บริการได้ทันใจ.ด้วยบริการ 2R Live Support Service

สามารถดูสถานะการบริการได้ที่หน้าแรก ของเวป siam2R ได้ที่มุมขวาล่างของเวปครับหรือคลิ้กที่

http://www.siamcafe2r.com/support

บริการใหม่ทันใจ,รวดเร็ว,ไม่ต้องรอนาน


ขออภัยอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบ

Privacy Policy : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  icon2r นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทเก็บรวมรวมไว้
    บริษัทฯ มีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ เช่น ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของบริษัทฯ บริษัทฯจะถามชื่อ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของถนน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทฯ มากเท่าใด บริษัทฯ ก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
    นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว บริษัทฯ อาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)หรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่างๆ ที่บริษัทฯ นำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ

ข้อ 2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของบริษัทฯ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซต์ที่บริษัทฯ จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใดๆ ของบริษัทฯ บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

ข้อ 3 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
    โดยทั่วไปบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม นอกจากบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่าน ให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่

การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถ ใช้บริการกับทางบริษัทฯให้เป็นที่สำเร็จลุล่วงไป
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน หรือสอบสวนเรื่องการทุจริต หรือธุรกรรมที่ผิดกฏหมาย หรือในการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการ ซึ่งหมายความว่าบริษัทฯสามารถให้ข้อมูล แก่ผู้เสียหายได้
ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กระทำการทุจริตหรือเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมผิดกฏหมาย บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลในกรณีตามคำสั่งศาล หรือโดยหมายศาล หรือในการพิจารณาคดีรวมทั้งการส่งมอบข้อมูลแก่ตัวแทนทางกฏหมายของท่าน
บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลทางสถิติโดยรวมแก่หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ตัวเลขที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้อมูลโดยรวมนี้จะไม่สามารถบ่งถึงตัวบุคคลได้

ข้อ 4 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
    บริษัทฯ อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจากบริษัทฯ และหุ้นส่วนของบริษัทฯ

ข้อ 5 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล
    การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วยบริษัทฯ ในการนำเสนอเนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน

ข้อ 6 การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับบริษัทฯ
    บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน

ข้อ 7 ข้อยกเว้นความรับผิด
    ท่านรับทราบ และตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

    เนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาเว็บไซด์และปรับปรุงบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของบริษัทฯ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ [email protected]

    การใช้บริการเว็บไซด์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง