บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ผู้เขียน หัวข้อ: [PC] IRON SOUL [ONE2UP]  (อ่าน 1606 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ maining53

  • รุ่น The ปู่โรงเรียน
  • ********
  • กระทู้: 2516
  • Reputation: 0
[PC] IRON SOUL [ONE2UP]
« เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 01:36:21 pm »
[PC] IRON SOUL [ONE2UP]

Discovery of a new Goldilocks planet has led to the creation of a new type of army: One that is made of metal and steel. One that can t feel pain or fear. One that is said to be our only hope against a possible alien invasion.
DESCRIPTION   SYSTEM REQUIREMENTSSCREENSHOTSTRAILERNFO
ABOUT THE GAME
Discovery of a new Goldilocks planet has led to the creation of a new type of army: One that is made of metal and steel. One that can t feel pain or fear. One that is said to be our only hope against a possible alien invasion. Sadly, even with all the technological advancements available to future governments, they are not fully in control of the machines The bot-mageddon is coming and it will be up to one our brightest scientists to help us against the inevitable.
FEATURES
Mechanical Tales: 2 story-focused campaigns (Though more like 1.5) that tell the tale of one robot invasion as well as the strange interferences our hero and his mentor suffer from during their journey
Machine Perfect Controls: Fluid action and movement controls for intense robot battles and tight air jumps. This is one bot-mageddon that s full of shooting, platforming and of course, mild puzzle-solving challenges
Cunning Enemies: Uniquely designed enemies that can come from the sky ground or even underground in the most robo-tacular fashion, forcing you to choose your weapon (And tactics) wisely
Combat Robo-tactic: More methodical players can use the free and non-sticky cover system while the crazier bot-slayers can go all in and run-n-gun their way through hostile territories
Fallen World: Various environments from outdoor valleys to underground military bases have come to life thanks to the power of UDK. The levers are fully optimized and hold many challenges and secrets
Crazy Voices: Full voice acting for all characters excluding our main hero of course. After all, he is (allegedly) supposed to be a silent protagonist
Genre: Action, Adventure, Platformer, Puzzle
Publisher: BluBee Games
Developer: BluBee Games
Iron Soul-SKIDROW
Size: 2.0 GB

nfo                                    ?​​
                                      ???
                                     ​??
            ?​​                   ​??
             ????             ​ ?   ​ ??  ​​​​  ?
            ​???        ​​​??   ??          ?????​
         ​​???     ​​???? ​ ? ​​​???​        ??????
    ​​????  ​ ​​???? ​​?? ​​????   ?       ​​?????
    ?? ​​??  ?????? ???? ???????​​​​​​​??????????  ​​?                      ????​​?
    ??????  ???????​ ???​ ????????????????? ​​​​????                       ?   ????
    ??????​? ????????​ ????​? ????????​​??????????          ​​​​?                ??
    ????????​​  ???????​ ????????? ​​​​​​ ????​   ?​​​​​??????                 ​​??
    ?​??????????​​  ?????​ ????​?????????????​​ ??​​​ ?????​  ?  ​??​     ​​​??????
    ??????​????????  ​​​​​​? ????????????????????​??????​​????​ ​ ?? ​​????????????
    ???????? ​​​​???????????? ??????????????????????????????? ?? ????????????????​
    ??? ​​???????????????????? ????????   ?????????????????????  ??????????????????
    ???​​ ???????????????????​​?????​​????​  ??????????????????? ?????????????????
    ???? ​​  ?????????????????????​?????????​  ????????????????  ​​??   ????????​​?
    ?  ??????​​?????????????????????????​?????​ ??? ?????????? ​????????  ???​???
      ??????????????????​​​   ????? ? ??  ??????​  ​ ????????????????????   ?????
      ???????????????????????  ???   ?      ? ????   ?????????????????????  ?????​
      ???????????????????????? ??               ?  ?​ ????????????????????   ??????
      ???????????????????????????                 ????? ??????????????????    ?????
      ???????????????????????​??                   ???? ?????????????????      ? ??
       ????​????????????????????                     ????????????????????   ​​​
       ?​???????????????​?????​ ?                   ​?​????????????? ​​​​????????
       ???????????????????????? ?                     ?????????​​​????​ ?????????
       ???????????  ???????????​??​?                  ?????​???????   ??   ? ????
        ?????????? ?????????????​????​​      ​        ?? ????          ??    ????
    ??​​ ????????? ???????????????????????​??   ​    ?                        ?   ?
    ???????​ ??????????????????????????????​???? ​?   ​  ?                    ?   ?
    ??????????????? ????????????????????????? ?​???  ??  ?                    ?  ??
    ? ?????? ​???    ?????​???????????????​​​????   ???  ?? ??                  ​??
    ??​   ​ ??​​​ ?​   ? ??????????????????????​​​​???   ?? ??​​           ?​   ???
    ??? ?​​??????? ???​​​​ ?? ?????​??????????????????​? ??? ?????​​​      ???   ??
    ??? ??????????? ???????????? ​????????????? ​???????????​ ???????????​​​​​?   ?
    ????​?????????? ??????????​​????????? ​​ ​​?????????????????????????????????  ?
    ???????????????? ?????????????? ​ ​???????????​ ​???????????????????????????
    ?????????​????? ?​?????????? ​ ????? ?? ??????????​?????????????????????????
    ??? ​?????? ?​​ ??????????? ???????          ???????​ ?????????????????????
    ?? ????????? ???????????​????????                 ???​ ??​????????????????
    ??? ??????? ​?? ????????? ?? ?                     ?​? ????? ?  ????????
    ???  ?​??   ​?? ? ​??  ?  ?                         ​ ? ???
    ??  ?​​​????  ​​?   ​​?   ​​? ???​​         ​​?? ​???   ​​????​​    ​​??  ??​​
    ? ​?????  ????? ? ??? ?  ????  ??????​​?  ??? ?​???????????  ​ ????????   ?? ​?
     ????? ???? ?????  ???? ?????  ???? ??????​????? ???​  ????  ? ??  ????   ????
     ?​?​  ??????????  ????  ​???   ​??  ????  ?​??  ????  ????  ????  ????   ????
      ?​?  ????  ???? ?????    ​​  ????  ????  ????  ?​??  ????  ????  ????   ????
        ??​   ​?​????​?? ?   ????  ????  ????  ???? ​??? ​ ????  ????  ????   ????
    ?​​   ???​ ? ???? ??​​   ? ??  ????  ????  ??​???​​ ??? ???  ????  ????   ????
     ???? ?????  ????   ????​????  ????  ????  ????  ???​  ????  ????  ???? ? ????
     ????  ????  ?  ?  ???? ?????  ????  ????  ?  ?  ????  ????  ?  ?  ???? ? ????
     ????  ????  ​  ​  ????  ????? ????  ?? ?  ​  ​  ????​?????  ​  ​  ???? ? ????
     ????  ?????​????  ????  ????  ????  ? ​?  ????  ????? ????  ????  ???? ? ????
     ????  ???? ?????  ????  ????  ????  ​???  ????  ????  ? ??  ????  ?? ? ? ????
    ??  ?  ? ??  ????  ????​?????  ?? ?​?????  ????  ????  ? ​​  ??​?​??​​?​?​ ???
     ?????​?​ ?  ????  ????? ???​  ?​??? ?     ????  ? ​???????​​??? ​ ???? ​ ??​?​
     ? ​?​​ ??????? ​​​  ???   ?????          ? ​​   ??  ​??​    ​​?? ? ​​    ​?​??
      ????????​​​​ ?????????​                ??​??   ????????? ​????​????  ​???????
     ?????????????????​???​???​              ?​??    ??????????????????? ​?????????
    ??????????????? ?????​​  ????​​      ​​??? ?​    ??????????????????????????????
    ?????? ​​???​​  ?????????​​ ?????????? ??​??    ??????? ???????????????????????
    ????? ??????????​??????????????​​​​​​​?????    ??????? ​??????????????????????
    ?????​????????????​ ?????????????????? ​​?   ​???????​???????????????????????
    ???????????​????????​ ???????​​​​??????   ​​???? ​​?????????????????????????
    ?????? ​​????????????​​​   ?? ???  ?  ​​????​??????????​????????????????????​
    ?​​​???????????? ​???? ​ ?? ​​  ?  ?  ​​???????   ​​????????????​?????????????​
    ???????????     ?? ?​? ​​???       ​???   ?     ​????       ??????​ ???????????
    ???????        ?   ​  ?????       ?            ​                ? ??   ????????
    ???                    ????​                                        ?       ???
    ??                  ?    ????​​                                              ??
    ??​                              ?                                         ​??​
        ?                          S  K  I  D  R  O  W                     ​??   ​
    ???    ​                       .the leading force.                    ??    ???
    ???    ??                                                              ?​  ​  ​
    ???   ​?                        proudly presents                         ??​??​
    ???​?                      Iron Soul (c) BluBee Games                      ????
    ????                                                                        ???
    ????                                                                        ???
    ???    13-09-2013......Release Date <-> Protection..................none    ???
    ???    Action.............Game Type <-> Disk(s)....................1 DVD    ???
    ???                                                                         ???
    ???​                                                                        ​??
    ????                                                                    ​ ???
       ? ​ RELEASE NOTES                                                      ?​
     ​​?                                                                       ???​
    ???                                                                         ???
    ??? Discovery of a new Goldilocks planet has led to the creation of a new   ???
    ??? type of army: One that is made of metal and steel. One that can?t feel  ???
    ??? pain or fear. One that is said to be our only hope against a possible   ???
    ??? alien invasion. Sadly, even with all the technological advancements     ???
    ??? available to future governments, they are not fully in control of the   ???
    ??? machines? The bot-mageddon is coming and it will be up to one our       ???
    ??? brightest scientists to help us against the inevitable.                 ???
    ???                                                                         ???
    ??? Features:                                                               ???
    ???                                                                         ???
    ??? Mechanical Tales: 2 story-focused campaigns (Though more like 1.5) that ???
    ??? tell the tale of one robot invasion as well as the strange              ???
    ??? interferences our hero and his mentor suffer from during their journey. ???
    ???                                                                         ???
    ??? Machine Perfect Controls: Fluid action and movement controls for        ???
    ??? intense robot battles and tight air jumps. This is one bot-mageddon     ???
    ??? that?s full of shooting, platforming and of course, mild puzzle-solving ???
    ??? challenges.                                                             ???
    ???                                                                         ???
    ??? Cunning Enemies: Uniquely designed enemies that can come from the sky,  ???
    ??? ground or even underground in the most robo-tacular fashion, forcing    ???
    ??? you to choose your weapon (And tactics) wisely.                         ???
    ???                                                                         ???
    ??? Combat Robo-tactic: More methodical players can use the free and        ???
    ??? non-sticky cover system while the crazier bot-slayers can go all in     ???
    ??? and run-n-gun their way through hostile territories.                    ???
    ???                                                                         ???
    ??? Fallen World: Various environments from outdoor valleys to underground  ???
    ??? military bases have come to life thanks to the power of UDK. The levers ???
    ??? are fully optimized and hold many challenges and secrets.               ???
    ???                                                                         ???
    ??? Crazy Voices: Full voice acting for all characters... excluding our     ???
    ??? main hero of course. After all, he is (allegedly) supposed to be a      ???
    ??? silent protagonist.                                                     ???
    ???                                                                         ???
    ???                                                                         ???
    ???                                                                         ???
    ???                                                                     ​​​????
    ???  ​​ ?                                                         ​​​???​??????
    ??​?? ​ ? ?                                               ​​​​?????​​???? ​????
    ???​?                                             ​​​​?????  ​​​????? ​​?? ​???
    ????                       ​            ​​​​​?????? ?  ​​​????  ​​​???? ​​???
       ? ​ INSTALL NOTES      ???    ​​​?????     ?   ​​????  ​​ ???    ? ?    ​
     ​​??                      ​? ??              ​ ?     ​?​                   ??​
    ????                   ??                              ? ​                  ???
    ???                                                                         ???
    ??? 1. Unpack the release                                                   ???
    ??? 2. Mount or burn image                                                  ???
    ??? 3. Install                                                              ???
    ??? 4. Block the game in your firewall and mark our cracked content as      ???
    ???    secure/trusted in your antivirus program                             ???
    ??? 5. Play the game                                                        ???
    ??? 6. Support the companies, which software you actually enjoy!            ???
    ???                                                                         ???
    ???                                                                     ​​​????
    ???  ​​ ?                                                         ​​​???​??????
    ??​?? ​ ? ?                                               ​​​​?????​​???? ​????
    ???​?                                             ​​​​?????  ​​​????? ​​?? ​???
    ????                       ​            ​​​​​?????? ?  ​​​????  ​​​???? ​​???
       ? ​ GREETINGS          ???    ​​​?????     ?   ​​????  ​​ ???    ? ?    ​
     ​​??                      ​? ??              ​ ?     ​?​                   ??​
    ????                   ??                              ? ​                  ???
    ???                                                                         ???
    ??? To all friends of the family and honorable rival groups!                ???
    ???                                                                         ???
    ???                                                                         ???
    ???                                        ?​​​                             ???
    ???​                                        ?????                           ​??
    ????         ​​?                           ​????                        ​ ???
    ?????​​​​?????   ​​​?         ​       ​​​?????                               ??
    ?????????​​​​??????      ​​​?? ​​​????????                          ​?      ???
    ????​???????????​​​​?????????????????  ?                 ​     ​   ??       ???
    ??????????​??????????????????????   ascii art by the      ?​​    ​  ?​      ???
    ????????????????????????????????   godlike & terrific duo  ????​​​ ?​ ? ​   ???
      ?  ???​????​????????​?????????​      malodix + irokos     ???????????​​​??​??
              ?​ ???  ????????​???????​     titan artdivision    ???????????????​​?
                    ?    ???????    ?????                          ????????​???????
                          ?????          ?                            ???????​?????
                         ​???                                            ?????? ???
                       ?                                                   ???
                                                                           ?
part 1
part 2
part 3
part 4
part 5
part 6
part 7
part 8
part 9